ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาสเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 65
ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัล
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 65
นโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ โปรแกรมการแข่งขัน ด่านสำโรงเกมส์ 2565 ประเภทกีฬาธนู
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 65
ขอเชิญร่วมทำบุญโรงเรียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนมัธยมด่านสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 65
ประกาศโรงเยนมัธยมวัดด่านสำโรง เรื่อง ประกาศคัดเลือกการจ้างทำเสื้อกีฬาสีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนมัธยมด่านสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนมัธยมด่านสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการเรียนการสอนภาษาจีนกับเจ้าของภาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 65
สอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 65
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ขอแสดงความยินดีแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 65
สอบราคาจ้างเหมาบริการครูสอนภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 65
สอบราคาจ้างเหมาบริการครูสอนภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีคัดเลือก
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 13 มีนาคม 2565
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 12 มีนาคม 2565
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 65