ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 กันยายน 2565 กิจกรรมพิธีประจำหมู่ยุวกาชาดและประดับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ได้จัดกิจกรรมพิธีประจำหมู่ยุวกาชาดและประดับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ปีการศึกษา 2565 นายแมน มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ได้มอบหมายให้นายประชา จันทรสมโภช รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชา 13 คน และสมาชิกยุวกาชาดระดับชั้oมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทั้งสิ้น 147 คน โดยมียุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 50 คน และยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 43 คน เข้าร่วมการประดับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาดในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเจ้าพ่อทัพ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
 
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2565,17:20   อ่าน 177 ครั้ง