ภาพกิจกรรม
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน
โดยมีท่านผู้อำนวยการแมน มั่นคง ได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม มอบเกียรติบัตรและของรางวัลร่วมกับคณะผู้บริหาร
แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันตอบปัญหาวันอาเซียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยภายในกิจกรรมได้มีการแสดงย้อนรอยการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และระบำอาเซียน ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการแมน มั่นคง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาและศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง และเยี่ยมชมการจัดแสดงศูนย์ในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2565,16:05   อ่าน 53 ครั้ง