ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม MATTHAYOM WATDANSAMRONG OPEN HOUSE 2023 เลือกแนวทาง วางอนาคต วันศุกร์ ท่ี 20 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสําโรง
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 66
การแข่งขัน RoV “Queen of Dansamrong“ Championship
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 #ประเภทโควต้า
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 66
รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง เรื่อง การรับสมัครแม่ค้าเพื่อจำหน่ายอาหารประเภทร้านข้าวราดแกงภายในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 65
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 65
กาหนดการ และแนวทางการแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 65
ประกาสเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 65
ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัล
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 65
นโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ โปรแกรมการแข่งขัน ด่านสำโรงเกมส์ 2565 ประเภทกีฬาธนู
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 65
ขอเชิญร่วมทำบุญโรงเรียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนมัธยมด่านสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 65
ประกาศโรงเยนมัธยมวัดด่านสำโรง เรื่อง ประกาศคัดเลือกการจ้างทำเสื้อกีฬาสีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนมัธยมด่านสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนมัธยมด่านสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการเรียนการสอนภาษาจีนกับเจ้าของภาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 65
สอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 65
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ขอแสดงความยินดีแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 65