ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565
นโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565 
1. การนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ   
2. การดำเนินการด้านประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม  
3. การดำเนินการ เรื่องการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย โดยเน้นการดำเนินงานร่วมกับสภานักเรียน  
4. การจัดการศึกษาปฐมวัย  
5. การพัฒนาการเรียนการสอน Active Learning ให้สอดคล้องกับ BIG ROCK   
6. การดำเนินการพาน้องกลับมาเรียน   
7. การดำเนินการโรงเรียนคุณภาพ   
8. การดำเนินการ LEARNING LOSS ให้สอดคล้องกับ UNESCO   
9. การประกันคุณภาพ RT NT และ O-NET  
10. การดำเนินการด้านความปลอดภัยในโรงเรียน

http://www.sesao.go.th/web57/show_send60.php?show_send=1086
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2565,21:42   อ่าน 1217 ครั้ง