ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 ก.ย. 60 งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560

เวลา  17.00 น. :  ผู้บริหาร คณะครู แขกผู้มีเกียรติพร้อมกันที่ห้องประชุมจูใจบุญ

เวลา  17.30 น. :  พิธีรดน้ำแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
:  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูกล่าวความรู้สึกต่อผู้เกษียณ
:  อายุราชการมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
:  รับประทานอาหาร

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ณ ห้องประชุมจูใจบุญ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง กลุ่มบริหารงานบุคคล