- ขอเชิญ ครูเก่าและศิษยเก่า ร่วมงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพพระสมุทรเมธาจารย์
วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00-12.00 น.

- " ด.ส. ร่วมใจกดไลค์ให้น้อง "
 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 1/2556 .....12256
-นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมด่านสำโรง ถึง ปีการศึกษา 2556 ให้มาติดต่อขอรับ ปพ.1 ด่วน
- เข้าเรียนบทเรียน e_Learning MDSR .............

 

โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง :: 973 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท ซอยวัดด่านสำโรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-384-3679-80 โทรสาร. 02-384-3678

Last Update :: Thursday, July 31, 2014 10:56 AM

Counters
Free Hit Counter