- โรงเรียนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557.....

- ประกาศ .............

- ดูผลการเรียน 2/2556 ..........

- เข้าเรียนบทเรียน e_Learning MDSR .............

 

โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง :: 973 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท ซอยวัดด่านสำโรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-384-3679-80 โทรสาร. 02-384-3678

Last Update :: Friday, April 4, 2014 8:47 PM

Counters
Free Hit Counter